Εξωτερικές Εργασίες
Εξωτερικές Εργασίες
Σας εκπροσωπούμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών σας.
  1. Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
  2. Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.
  3.  Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο