Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσίες διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας εργατικής νομοθεσίας.

  1. Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  2. Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.
  3. Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας.
  4. Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
  5. Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
  6. Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας.
  7. Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας.
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο