Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Είμαστε δίπλα σας από το 1995 και σας παρέχουμε με υπευθυνότητα κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

  1. Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.
  2. Συστάσεις – Μεταβολές – Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών.
  3. Συστάσεις , μετατροπές , συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών.
  4. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  5. Μετατροπές – Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων.
  6. Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  7. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων.
  8. Σύνταξη ισολογισμών. Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  9. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο