Εταιρικό Προφίλ

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Παρέχουμε υπηρεσίες που αφοράν στην διοίκηση, στην διαχείριση και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Το λογιστικό γραφείο "ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" ιδρύθηκε το 1995 και ασχολείται με λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, με έδρα την Ορεστιάδα.  

Στελεχωμένο με μια ομάδα ειδικευμένου προσωπικού, το γραφείο μας στοχεύει στην ατομική προσέγγιση των αναγκών κάθε πελάτη προσωπικά. Κανείς δεν είναι ίδιος και το ίδιο ισχύει και για κάθε υπόθεση. Εμείς είμαστε δίπλα σας, έτοιμοι για την διευθέτηση κάθε υπόθεσης με προσωπική επικοινωνία με τον πελάτη.

Φιλοσοφία του γραφείου είναι οι ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι υπηρεσίες εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων σε επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους. Με την πληθώρα νόμων και εγκυκλίων σε φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα που υπάρχουν είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και η καθοδήγηση των πελατών μας για την θωράκιση των επιχειρήσεων τους. 

Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή λύσεων σε θέματα οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί το γεγονός ότι το γραφείο μας διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕN ISO 9001:2008.

γιαννης-καπετανίδης-λογιστής

Καπετανίδης Ιωάννης - Λογιστής Ά τάξης

Ο Ιωάννης Καπετανίδης δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο των λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών από το 1995. Ίδρυσε το λογιστικό γραφείο "Ιωάννης Καπετανίδης" με έδρα την Ορεστιάδα και το στελέχωσε με εξειδικευμένο προσωπικό. Με την εμπειρία που αποκτήθηκε στο διάστημα αυτό σε θέματα φορολογικά και εργατικά, και με εργαλεία την διαρκή ενημέρωση για τις λογιστικές-φοροτεχνικές εξελίξεις και για τα πιο σύγχρονα προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά, η συνεργασία με αυτό το λογιστικό γραφείο αποτελεί εγγύηση για την ομαλή λειτουργία κάθε μορφής επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης.