Χρήσιμα Links

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για τις λογιστικές και φορολογικές σας υποχρεώσεις αλλά και για γενικότερα θέματα του εργασιακού και επιχειρηματικού κόσμου.

Λογιστικά - Φορολογικά 
Επιμελητήρια
 • Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ν. Ορεστιάδας & Περιφέρειας (www.eebop.gr)
 • Επιμελητήριο Έβρου (evroschamber.gr)
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.oe-e.gr)
 • Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.grhotels.gr)
 • Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.nee.gr)
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (www.geotee.gr)
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr)
 • ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (www.sev.org.gr)
Εργατικά
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr)
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr)
 • Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ι.Κ.Α. (www.ika.gr)
 • Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας Ο.Μ.Ε.Δ. (www.omed.gr)
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Γ.Σ.Ε.Ε. (www.gsee.gr)
 • Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (www.oiye.gr)
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (www.esee.gr)
Διάφορα